Поноћна прича о плавој боји - Боја ноћног неба је много и умирује