Цртање природе као годишњег доба мењају се Марком и Маријом Вилленбринк