Дафен Међународно бијенале сликања уљем - Прихватање радова уметника