Коришћење моћи сугестије у пастелном пејзажном сликању