Сликање планинског пејзажа: како ускладити простор са својим платном