Предавање уметности деци, Лее Хаммонд, Уметност за децу