Стварање акварелног пејзажа са позадинским осветљењем