Све добре слике имају ове три карактеристике заједничке