Марк Мехаффеи, апстрактна уметност, еволуција једне уметности, боја, акрил