Течност за маскирање, акварел, Ед Брицклер, Роберт Гамблин, Макинг Арт